Het is verboden een gezelschapsdier te verkopen aan een persoon jonger dan 16 jaar. Deze eisen staan in artikel 3.17 tot en met 3.20 van het Besluit Houders van Dieren. Alleen met toestemming van je ouders mogen wij verkopen aan jongeren.  Wel moet je goed voorbereid zijn op de komst van een reptiel.